องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 15 [ 28 เม.ย. 2560 ]172
202 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 15 [ 28 เม.ย. 2560 ]171
203 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]125
204 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) [ 14 ก.พ. 2560 ]186
205 รายงานผลปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.59) [ 31 ม.ค. 2560 ]158
206 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด [ 1 ธ.ค. 2559 ]134
207 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]119
208 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์-บริเวณวัดหนองตะกู) [ 19 ก.ย. 2559 ]137
209 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน) [ 15 ก.ย. 2559 ]144
210 รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 13 ก.ค. 2559 ]122
211 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.11 บ้านโบนันซ่า (คุ้มหนองครก) [ 4 ก.ค. 2559 ]169
212 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.13 บ้านประดู่งาม [ 4 ก.ค. 2559 ]164
213 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.14 บ้านปิ่นทอง (หน้าฟาร์มไก่) [ 4 ก.ค. 2559 ]167
214 ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล ม.1 (บริเวณสามแยกหน้า อบต.-สามแยกฟาร์มโชคชัย) [ 30 มิ.ย. 2559 ]167
215 ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล ม.12 (บริเวณสามแยกสนามกีฬา-บ้านหลังคาแดง) [ 30 มิ.ย. 2559 ]119
216 สอบราคาจ้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณหน้าบ้าน ส.อบต.กิ่งดาว-สามแยกสนามกีฬา) [ 13 มิ.ย. 2559 ]118
217 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ซอยแสนสุข [ 13 มิ.ย. 2559 ]157
218 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 (ซอยผู้ช่วยอรัญญา) [ 13 มิ.ย. 2559 ]122
219 ฺBOQ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล หมู่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณหน้าบ้าน ส.อบต.กิ่งดาว-สามแยกสนามกีฬากลาง) [ 13 มิ.ย. 2559 ]161
220 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 (คุ้มสี่แยกพัฒนา-คุ้มซับตะเคียน) [ 25 พ.ค. 2559 ]171
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12