องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยข้างวัดหนองตะกู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 เม.ย. 2564 ]121
42 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]129
43 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ถนนสายโบนันซ่า -สามแยกฤทธา บริเวณช่วงหน้าโรงแรมเมาเท่นวิลล์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 มี.ค. 2564 ]132
44 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณหน้าบ้านนายโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 มี.ค. 2564 ]169
45 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณหน้าบ้านนายโม) [ 16 มี.ค. 2564 ]42
46 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสี่แยกผัง 15 - สวนลุงนาค)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 มี.ค. 2564 ]129
47 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยอากาศดี) [ 12 มี.ค. 2564 ]127
48 ตาราปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสี่แยกผัง 15-สวนลุงนาค) [ 8 มี.ค. 2564 ]48
49 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(ซอยป้าสน) หมู่ที่ 3ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 มี.ค. 2564 ]127
50 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านบุกะเฉด (ซอยป้าสน) [ 1 มี.ค. 2564 ]47
51 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย2เขาแม่ชีต่อจากถนนเดิม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 17 ก.พ. 2564 ]168
52 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6บ้านชับสวอง (ซอย 2 เขาแม่ชีต่อจากถนนเดิม) [ 9 ก.พ. 2564 ]43
53 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]166
54 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 [ 9 ต.ค. 2563 ]155
55 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านทรัพย์ศรีมงคล ม.15 (บริเวณคุ้มบ่อขาว) [ 18 ก.ย. 2563 ]152
56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล บริเวณคุ้มบ่อขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 ก.ย. 2563 ]124
57 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านขนงพระใต้(บริเวณซอยอารีย์เขาใหญ่) [ 11 ส.ค. 2563 ]161
58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 บ้านหนองตะกู (บริเวณหน้าบ้านนายมืด ลาภนอก ถึงบ้านนายประสิทธิ์ นิราชสูงเนิน) [ 10 ส.ค. 2563 ]172
59 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองตะกู (บริเวณหน้าบ้านนายมืด ลาภนอก ถึงบ้านนายประสิทธิ์ นิราชสูงเนิน)) [ 10 ส.ค. 2563 ]154
60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณซอยอารีย์เขาใหญ่) [ 7 ส.ค. 2563 ]196
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12