องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 279 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง)(e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]188
122 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) [ 28 พ.ค. 2563 ]133
123 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.13บ้านประดู่งาม(บลูสกาย-ค่ายลูกเสือ) [ 28 พ.ค. 2563 ]133
124 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านทรัพย์ศรีมงคล) หมู่ที่ 15 (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]226
125 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล(บ้านทรัพย์ศรีมงคล) [ 20 พ.ค. 2563 ]130
126 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า (ซอยแคปปิตอลเจ-ถนนอบจ.ขนงพระ-บ้านไร่) หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2563 ]139
127 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านโบนันซ่า(ซอยแคปปิตอลเจ-ถนน อบจ.ขนงพระ-บ้านไร่) [ 15 พ.ค. 2563 ]132
128 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยทุ่งลี-ค่ายลูกเสือ) [ 12 พ.ค. 2563 ]187
129 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบุกระเฉด(ซอยทุ่งลี-ค่ายลูกเสือ) [ 12 พ.ค. 2563 ]136
130 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (สามแยกบ้างขนงพระกลาง-โบนันซ่า) [ 28 เม.ย. 2563 ]140
131 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณสามแยกวัดเขาจันทร์หอม-คุ้มชินพันธ์) [ 28 เม.ย. 2563 ]311
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณซอยหมู่บ้านประดู่งาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 เม.ย. 2563 ]141
133 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณสามแยกวัดเขาจันทร์หอม-คุ้มชินพันธ์) [ 28 เม.ย. 2563 ]133
134 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านขนงพระกลาง (สามแยกบ้านขนงพระกลาง-โบนันซ่า) [ 23 เม.ย. 2563 ]133
135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]144
136 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ข้างที่ทำการ อบต.ขนงพระ) [ 3 เม.ย. 2563 ]152
137 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบุกระเฉด(ซอยทุ่ลีถึงปากช่องแคมป์) [ 3 เม.ย. 2563 ]140
138 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1บ้านขนงพระเหนือ(ข้าง อบต.ขนงพระ) [ 3 เม.ย. 2563 ]136
139 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซับสวองซอย1) [ 2 มี.ค. 2563 ]230
140 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ห้าแยกประปาภูมิภาค-ฟาร์มโชคชัย) [ 2 มี.ค. 2563 ]190
141 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1บ้านขนงพระเหนือ(ห้าแยกประปาภูมิภาค-ฟาร์มโชคชัย) [ 2 มี.ค. 2563 ]133
142 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 บ้านซับสวอง (ซับสวองซอย1) [ 2 มี.ค. 2563 ]132
143 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ถนนมิตรภาพ-สามแยกฟาร์มแหลมทอง) [ 11 ก.พ. 2563 ]145
144 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านปิ่นทอง (ถนนมิตรภาพ - สามแยกฟาร์มแหลมทอง) [ 11 ก.พ. 2563 ]132
145 ประกาศเรื่องขอคืนหลักประกันสัญญา [ 17 ม.ค. 2563 ]131
146 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2563 ]178
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านผาสุข บริเวณสี่แยกบ้านนายสมจริงถึงฟาร์มม้าช.การช่าง [ 6 ม.ค. 2563 ]135
148 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณสี่แยกบ้านนายสมจริงถึงฟาร์มม้า ช.การช่าง) [ 6 ธ.ค. 2562 ]131
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านประดู่บาก (ซอยฟาวเท่นทรี) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]135
150 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณสี่แยกบ้านนายสมจริงถึงฟาร์มม้าช.การช่าง) ม.12 บ้านผาสุข [ 6 ธ.ค. 2562 ]127
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณบ้านนายสำราญถึงบ้านนางสาวละม่อม) [ 25 พ.ย. 2562 ]131
152 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านประดู่บาก (ซอยฟาวเท่นทรี) [ 21 พ.ย. 2562 ]137
153 ตารางปปช.01 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหนองตะกู(คุ้มอ่างทอง) [ 15 พ.ย. 2562 ]131
154 ตารางปปช.01 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณบ้านนายสำราญถึงบ้านนางสาวละม่อม) [ 14 พ.ย. 2562 ]137
155 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 บ้านผาสุข บริเวณสี่แยกบ้านนายสมจริงถึงฟาร์มม้าช.การช่าง [ 13 พ.ย. 2562 ]134
156 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]137
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายธง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]135
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายประยูร-หนองครก) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]191
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านผาสุข บริเวณซอยผู้ช่วยติ๊ก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]143
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายลอย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]143
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7