องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย3-4 [ 14 ส.ค. 2562 ]162
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ม.6 บ้านซับสวอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]173
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 บ้านประดู่บาก (สามแยกหน้าแรนโชว์-ซอยนายประภาส) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]172
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ม.7 บ้านประดู่บาก (บ่อกำนันทอง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]168
145 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณซอยเมษา) [ 13 ส.ค. 2562 ]130
146 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บริเวณซอยนพพล [ 9 ส.ค. 2562 ]153
147 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านตะเคียนทอง บริเวณซอยนายกิตติทัต [ 9 ส.ค. 2562 ]174
148 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายธง) [ 9 ส.ค. 2562 ]163
149 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายประยูร-หนองครก) [ 9 ส.ค. 2562 ]175
150 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายลอย) [ 9 ส.ค. 2562 ]173
151 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บริเวณซอยสายใจ [ 9 ส.ค. 2562 ]154
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]167
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านขนงพระกลาง ซอยบ้านผู้ช่วยสุชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]168
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง ซอยบ้านนางเปรียว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]166
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1บ้านขนงพระเหนือ คุ้มคลองเสือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]153
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ซอยนายทองพูน คำพลกรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]158
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายตุ่น) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]153
158 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายตุ่น) [ 25 ก.ค. 2562 ]130
159 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) [ 11 ก.ค. 2562 ]139
160 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม บริเวณซอยนายสัมพันธ์ บุตรตะบุตร [ 3 ก.ค. 2562 ]119
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12