วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อประปา (กองช่าง) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (หน้าวัดหนองผักแว่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์(กองช่าง) ปรับเกลี่ยพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยตาพงษ์) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้มบ่อโยก) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้ม ปตท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง)เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(ซับเมิร์ช) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน (กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยตาพงษ์) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้มบ่อโยก) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้ม ปตท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางคลองกระโดด(โดยทำการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส)บ้านขนงพระใต้ (บริเวณคลองกระโดด) หมู่ที่ ๒ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาจันทร์หอม หมู่ 9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม บ้านโบนันซ่า หมู่ที่ 11 (ถนนสายขนงพระกลาง- สามแยกฤทธา บริเวณหน้า ส.อบต.สามารถ เจริญทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางสลับซ้ายขวา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (สายแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ - บริเวณบ้านป้าสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยสุวรรณภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮลอกขยะกีดขว้างทางน้ำพร้อมรถบรรทุกล้อข้นย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง