วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคร ขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวดวงหทัย ศรีธร ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยผู้ช่วยบำรุง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (คุ้มบ่อโยก ซอย 6 ) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า (ซอยนายหนึ่ง) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่บาก (ซอยนายสมจันทร์ ศรีมงคล) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างทำโมเดลระหัดวิดน้ำ(ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) แฟลชไดรว์ คีย์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่างล้างหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง